kvantna-medicina

Kvantna medicina polako osvaja svijet i mogla da bi da postane vodeća grana u ovom vijeku. Na takav zaključak navode njene neizmjerne mogućnosti u dijagnostikovanju i blagovremenom otkrivanju patoloških promjena u organizmu,koje mogu da promaknu drugim aparatima: ultrazvuku, skeneru ili magnetnoj rezonanci. Ona, zapravo, detektuje sve promjene naizgled zdravog, kao i bolesnog organa. To radi sa visokom preciznošću, čak i kada su najmanje promjene ćelije u pitanju, tako da omogućava blagovremenu terapiju. Kvantna medicina je garant dobrog zdravlja, u smislu prevencije, dijagnostike i terapije mnogih oboljenja. Život, kao jedinstveni entitet (ili skup entiteta), je predmet mnogih naučnih disciplina. Savremenim naučnim sredstvima danas možemo da dokažemo postojanje samo jednog entiteta koji sačinjavaju koherentni sistem zvani život. Nauka je to nazvala energijom i mernim instrumentima dokazala čitav spektar sinhronizovanih subentiteta koji je poznat kao elektromagnetni spektar izražen elektromagnetnim talasima osobenih frekvenci, amplitude i dužina. Fenomen života, kao jedinstvenost, počinje da se proučava i objašnjava zakonima kvantne fizike živoga i kvantne medicine. Dakle, osim anatomsko-morfološke strukture organizma koju vidimo očima, postoji i tzv. elektromagnetni kostur čoveka kroz koji cirkulišu elektromagnetni talasi stvarajući vlastito koherentno polje čoveka. Naše telo predstavlja kondenzovani oblik energije (bolje reći: energetskih entiteta) koji se, u zavisnosti od mnogih činilaca, projektovao u datom preseku prostora i vremena i kao takvo zadržalo svojstvo da svaki kvant te kondenzovane energije poseduje osnovnu, sveobuhvatnu informaciju (informaciju matrix-a) i hologramsko svojstvo (kvantno – hologramska medicina). Sasvim je izvesno da taj sistem funkcioniše na osnovu prenosa informacija (informaciona medicina), da su danas poznati nosači informacija – elektromagnetski talasi (talasna medicina) kao jedan vid energije (energetska medicina), u kojoj su informacije pohranjene u osnovnom energetskom paketu, kvantu (kvantna medicna) i da sve to vibrira (vibraciona medicina) na nivou ekstremno niskih i ekstremno visokih frekvenci (biorezonantna i mikrotalasna rezonantna medicina). Suština lečenja kvantnom medicinom krije se u sledećem: ako je materija neuništiva, neuništiva je i informacija koju ona sadrži. Pri nastanku bolesti, postoji informacija o bolesti, ali je njoj prethodila informacija o zdravom stanju, te se korigovanjem poremećene frekvencije elektromagnetnog polja organizam može vratiti u elektromagnetnu ravnotežu, ili joj se bar približiti. Kvantna medicina spaja najsavremenija dostignuća biofizike i kvantne fizike sa poznavanjem energetskih polja u organizmu.

e-Lybra

e-LYBRA JE BALANSIRAJUĆI SISTEM ZA BIOPOLJE

Konstruisana je da analizira disbalanse u biopolju pacijenta i da istovremeno proizvodi bio-rezonantne šablone koji harmonizuju disbalanse koji su otkriveni. Zbog holističkog stava (posmatrajući telo kao celinu), po kome e-Lybra funkcioniše, normalno je da sistem pronalazi disbalanse u bio- polju koji još nisu patološki. Od velike pomoći je njeno preventivno delovanje jer, otklanjajući ove disbalanse, ona ustvari otpočinje oporavak disbalansiranih telesnih sistema unapred-jer se simptomi još nisu javili.

Jedinstvena komunikacija između ovog bio-rezonantnog sistema i klijenta, omogućava DIREKTNU KOMUNIKACIJU SA AUTONOMNOM SVEŠĆU KLIJENTAkoji je povezan sa njim. Taj “most“ je ključan za interakciju između analize klijentovog bio-polja i njegovog povratka u balans-ravnotežu. To je Bio –fidbek ,sistem povratne sprege. On je jedinstvena tehnologija koja funkcioniše na ovom nivou svesnosti, te pomaže da se naprave promene u bio-hemijskom organizmu kakav je i ljudski.

OVDE JE U PITANJU KOMPLEKSAN SISTEM-ISTOVREMENOG PRONALAŽENJA UZROKA DISBALANSA I NJEGOVOG OTKLANJANJA. (ne radi se posebno dijagnostika,pa onda terapija kako to neki dugi aparati rade). Sve stavke koje su pronađene u analizi skladište se u bazi podataka za svakog pacijenta, svaki put kada se odradi seansa.

 Ovi balansirajući bio-rezonantni šabloni se šalju pacijentu u toku seanse (koja traje 2 h) putem udobno povezanih kablova,bezbolno je tako da pacijent u toku balansiranja moze da drema ili čita neku literaturu. Svakom pacijentu se pre terapije uzme uzorak kose da bi aparat očitao njegov DNK profil i da bi formirao individualnu kapsulu za svakog pacijenta, na koju se u toku terapije šalju biorezonantni šabloni koji su u seansi pacijentu aplikovani. Ovu kapsulu pacijent nosi sa sobom i nastavlja lečenje kod kuće.

KAKO RADI NA DALJINU:

Iako ovo zvuči nadrealno , u energetskoj medicini je to standardna praksa. Deo konstrukcije e-Lybre uključuje prenosnicu do svesnosti odabranog klijenta, što joj omogućava da izvede snazno energetsko balansiranje na daljinu (klijent nije prisutan).Da bi ova prenosnica bila što je moguće jača e-lybra obezbeđuje funkciju uzorkovanja kose (biološki uzorak) koja se rezonira i kreira elektronski potpis (zapis) uzorka kose, koji se skladišti u memoriju aparata. Kada se klijent balansira sa daljine ,ova uskladištena veza se koristi da se prime informacije od klijenta, kao i da se njemu povratno pošalju šabloni preko ovog kvantnog mosta, a ti podci se deponuju na kapsulu individualno formiranu za svakog pacijenta, koju on nosi sa sobom. Idealno je koristiti za klijente kad su u bolnici (kao opšta podrška 2-3 puta nedeljno) ili na putu, kada su onemogućeni da dođu lično. Ovi šabloni se obično puštaju tokom noći jer je aprat danju zauzet za direktno tretiranje.Na ovaj način se leče i mala deca koja se ne mogu direktno povezati na aparat.

OBAVEZNI TERAPIJSKI PROTOKOL

TIPIČNI BALANSIRAJUĆI SEANSNI PROTOKOL e-Lybre se sastoji od nekoliko etapa:

 1. Inicijacija (10 min)-povezivanje aparata i pacijenta pri kome se moraju deblokirati svi zaštitni elementi tela:aura,meridijani i čakre,da bi se telo moglo skenirati.
 2. Telesni sken „pre“ terapije-kroz telo se propuštaju svih 222 kategorije u toku 5 min iz kog se proizvodi automatski odabran profil –plan koji će se delovi tela balansirati i koji će se lekoviti šabloni koristiti (odmah detektuje u kom delu tela su loše, a u kom dobre vibracije)
 3. Analiza i balansiranje koji traju u dve seanse po 45 min u toku koga se proizvode bio-rezonantni šabloni koji se dostavljaju direktno pacijentu i skladište na bio-rezonantnu kapsulu koju pacijent nosi sa sobom i produženo se leči kod kuće. U toku balansiranja lekar može pacijentu da doda pojedine ciljane formule koje ima u svojoj bazi podataka ili individualno napravljene za svakog pacijenta.
 4. Na kraju analize i balansiranja radi se skeniranje tela „posle“ gde se takođe propuštaju one 222 kategorije kroz telo pacijenta da se uporede sa onim pre seansi i da se vidi efikasnost današnje terapije.
 5. Uzemljenje ide na kraju u trajanju od 5-10.min da bi se ponovo zatvorili zaštitni omotači tela i da bi pacijent bo u potpunosti budan pre nego što ode kući.

UPUTSTVO NAKON TERAPIJE:

Pacijentu objasniti da nakon terapije taj dan –narednih 24 h treba piti više vode i da kapsulu ne udaljava od tela više od 7 cm.Takoče čuvati kapsulu od tekuće vode (paziti kod tuširanja),voda odnese-spere informaciju.Tada osušiti kapsulu i doći na naknadno balansiranje.

Preporuka je da dok postoje aktuelne tegobe na terapiju dolazi 1 mesečno,a kad se postigne zadovoljavajući efekat, dovoljno je dolaziti na 3 meseca,jer terapijski šabloni na kapsuli upravo i traju maksimalno 3 meseca. Ako je pacijent postigao ekvilibrijum ranije i ne mora više dolaziti na terapiju ili može održavati zdravim svoje biopolje tako što će se balansirati na 3 meseca-4x godišnje. Jer ima pacijenata koji su zdravi,a žele da stalno budu u balansu te dolaze 4x godišnje.

KATEGORIJE E-LYBRE

Opseg disbalansa koji je obuhvaćen ovim načinom balansiranja uključuje kompletnu fiziologiju tela, psihu, emotivne i suptilne energetske sisteme. Postoji 222 kategorije koje sadrže otprilike 300 000 bio-rezonantnih šablona.

Smatra se da mnoge bolesti i poremećaji počinju  EMOTIVNOM, PSIHOLOŠKOM ILI MENTALNOM TRAUMOM koja poremeti različite sisteme tela i na kraju izazove patologiju koja se vremenom pogoršava. e-Lybra će detektovati ove poremećaje i obezbediti biorezonantne šablone da se pomogne oslobađanju od ove traume zauvek i da balansira poveznu energiju oko oštećenog patološkog substrata. Na taj način se otkrivaju i otklanjaju razni uzroci bolesti kao što su bakterije,virusi, gljivice, toksini, pesticidi, teški metali…

Aparatu se može dozvoliti da sam odabere prioritetne delove tela koje treba balansirati ili lekar može sam da odabere rezonantne šablone koji će se koristiti u datoj seansi. To je kreiranje takozvanih Formula koje se individualno određuju za svakog pacijenta. Lekaru se omogućava da skenira bilo koji ,pojedinačni anatomski deo tela i da za disbalanse obezbedi odgovarajući,komplementarni balansni šablon. Kao standardno,uključena je i sveobuhvatna lista alergija i intolerancija…

e-Lybra sistem uključuje i druge terapije energetskog balansiranja i vibracione terapije:

 •  -Homeopatija
 •  -Bach i dr cvetne remedije (lekovi)
 •  -akupunkturu
 •  -Fitoterapiju
 •  -Ayrweda
 •  -Reiki,Shiatsu
 • -farmakoterapiju

 Biorezonantna objašnjenja

 Opšti opis teorije biorezonantna i kako se sprovodi sa e – Libra sistemom.

 •  -enzimi -hormoni -peptidi
 •  -medicinske trave BHPC -Nove Homeopatije -TCM-Kineske med.trave
 •  -Pascoe .boje -kineske patent formule
 •  -bakterije -virusi -paraziti
 •  -gljivice,plesni -mikotoksini -teški metali
 •  -sanum Remedy -farmaceutski lekovi -FM kompleks
 •  -Powell remedy .Homeopatski lekovi -periodni sistem
 •  -de Reckeweg -FES i Kalifornijska esencija – Australijski pustinj.cvet
 •  -lekovi cvetnog latičnog tona -lekovi Ciprus cveta -Tibetanske biljke
 •  -drH,Klark protokol -drago kamenje,minerali ,metali
 •  -DNK i hromozomi -restauracija čakri
 • -Soli Tkiva -formacije kružnih useva

Biorezonantni aparati i detoksikacija

BIOREZONANTNI APARATI:

Biorezonantni aparati su konstruisani tako da otkrivaju u kom delu tela se nalazi poremećaj na rezonantnom nivou (nivo vibracije organizma) i trude se da ih otklanjaju. Otklanjaju ih na taj način što našem telu šalju rezonantne uzorke raznih lekovitih supstanci čije su frekvencije na onom nivou na kom je i poremećaj.

Svi BRT aparati su konstruisani da pomognu čoveku u smislu energetskog balansiranja organizma, ali se razlikuju po tome koliko rezonantnih ,lekovitih uzoraka sadrže u svojoj memoriji. Postoje BRT aparati koji su samo dijagnostički, samo terapeutski ili kompleksni u smislu da sprovode i dijagnozu i terapiju. Većina BRT aparata ima mogućnost pravljenja homeopatskih lekova. Ova dijagnostika nije klasičnog tipa,već se većinom oslanja na tradiconalne principe lečenja u kojima se i govori o energetskom disbalansu tako da pacijenti ne mogu očekivati da se pomoću njih mogu dobiti striktne dijagnoze na koje su navikli. Ponekad će lekar koji sprovodi ovakvo lečenje uputiti pacijenta da sprovede dodatna ispitivanja ili lečenja kod svog lekara, ako smatra da će tako biti efektivnije po njega.

U toku terapije putem balansiranja na ovakvim aparatima apelujemo na pacijente da ne prekidaju sa svojom dosadašnjom terapijom koju su dobili od svog lekara ,sve dok poboljšanje ne bude takvog karaktera da to primeti sam pacijent ili njegov lekar. Svakako da nam je cilj da pacijent konzumira što manje lekova pa čak i da ih ukine, da bi lečenje bilo što prirodnije, jer čovek je deo prirode i učestvuje u svim njenim zakonitostima. U svakom slučaju, bolje je uspostaviti pravilan energetski tok u organizmu, nego se striktno oslanjati na „hemiju“ koja uglavnom pomaze selektivno, a ima i mnogo nuspojava. Naravno da ne smemo nipodaštavati značaj klasične medicine i  njenih lekovitih učinaka, pa i vrlo često spašavanje ljudskog života kod urgentnih stanja.

KVANTNA MEDICINA I PRINCIPI BIO-ENERGETSKOG BALANSIRANJA I BIO-REZONANTNE TERAPIJE

BIO-ENERGETSKO BALANSIRAJE se bazira na principu da telo zadržava kvantum energetske memorije o svemu što je doživljeno od strane tela , pozitivno i negativno. U toku našeg zivota akumulirani negativni efekti mentalnih i fizičkih trauma postepeno počinju da ometaju slobodan tok vitalne enegije oko meridijanskih sistema i energetskog polja tela.

U toku ove terapije telu se nudi široki spektar ovih energetskih šablona. Korisni šabloni se iskoriste ,a oni koji su nepotrebni jednostavno prođu kroz organizam. Šabloni koji su u zdravom i mladom organizmu normalno prisutni u starijem dobu obično nedostaju jer su pojedini organi tokom godina istraumatizovani . Kada se organizmu ponude ti manjkavi “zdravi“ šabloni oni se apsorbuju i koriste od strane dotičnih organa ili žlezda,te na taj način pomaže da se obnovi optimalna efikasnost i vitalna funkcija.

ENERGETSKI ŠABLONI KOJI IMAJU TENDENCIJU DA SE AKUMULIRAJU KAO NEGATIVNI EFEKTI uključuju otiske infekcija iz prošlosti,akumuliranih toksina,teških metala…fizičkih i emocionalnih trauma. Oni se mogu bezbedno i lako ukloniti tokom vremena , koristeći identične terapeutske šablone, koji rezonuju u harmoniji sa ovim otiscima , postepeno ih prekidajući i raspršujući.

CILJ BRT TERAPIJE je da obnovi zdrave energetske šablone tela i ukloni sve štetne šablone iz energetkog polja. Slobodan tok energije se vraća u čakre i meridijanske kanale,rezultirajući u poboljšanom osećaju mentalne bistrine, vitalnosti i optimalno dobrog stanja.Ovo se može smatrati važnim dodatkom u bilo kom drugom zdravstvenom programu.

DETOKSIKACIJA:

Uklanjanje štetnih materija iz tela treba da funkcionišu kontinuirano.

Glavni organ-čistač je jetra. Ona čisti krv, a njena uloga zavisi od mataboličkih proesa, PH organizma i unošenja kvalitetnih namirnica. Kada toksini putem jetre nisu dovoljno eliminisani putem stolice ,tada preopterete bubrege koji ih izlučuju u limfni i krvni sistem,a time dolazi do: kožnih osipa sa svrabom, glavobolja, hroničnog umora, bolova u mišićima…Menja se kvantno energetsko polje i vibracija organizma.

Osobe koje imaju lošu detoksikaciju pate od ALERGIJSKIH BOLESTI,hroničnih gljivičnih ili virusnih infekcija. Ovde je veoma bitno pravilno funkcionisanje hormona, a oni zavise od kvaliteta nutritivnih elemenata koji se unose u organizam. Oni su bitni za efikasnost imunog sistema, podizanje imuniteta, otklanjanje bola, smanjenje upale.

Potrebno je baviti se fizičkom aktivnošću oko pola sata dnevno, izlagati se dnevnoj svetlosti ili suncu svakodnevno (za one koji rade u zatvorenim prostorijama i veštačkom osvetljenju) i ELIMINISATI SVAKODNEVNE TOKSINE:

-Iz kućnog okruženja (razne hemikalije u domaćinstvu za čišćenje i dezinfekciju)
-insekticidi i sredstva za čišćenje odvoda
-parfemisani proizvodi za ličnu higijenu na bazi petrohemije
-ne koristiti rastvarače poput skidača laka za nokte
-prekinuti OTROVNE NAVIKE:pušenje.preterana konzumacija alkohola, brze hrane , konditorskih proizvoda, napitaka sa veštačkim zaslađivačem, hidrogenizovane masnoće (margarin…) rafinisana ulja
-HETEROCIKLIČNI AMINI (derivati amonijaka) nađeni u roštiljskom pečenom mesu i ribi, cigaretama, deluju i kancerogeno i mutageno….
-ŠTETNA ELEKTROMAGNETNA POLJA, koja menjaju kvantno-energetsko polje našeg organizma i menjaju mu fiziološku vibraciju (instalirati razne zaštitne uređaje za telefon, kompjutere ili za ceo stan)

MIKOTOKSINI

Toksini koje produkuju gljivice i plesni koji su snažni imunosupresivi (guše imunitet organizma) i mogu da doprinesu kancerogenezi. Većina žitarica ,voća (obično i koštunjavo) i povrća je kontaminirana gljivicama, čak i usevi (silosi,skladišta). U raznim industrijskim proizvodima (voćni sokovi…) iako se gljivica uništi termički ili konzervisnjem ,ostaje ikotoksin koji i daje deluje štetno.

INDIKACIJE:

Naročita efikasnost je dokazana pri lečenju sledećih bolesti i poremećaja:

 • Alergije svih vrsta(uključujući probleme kože, ekcem, neurodermatitis, astmu, bronhitis, hronični rinitis, urtikarije)
 • Odvikavanje od pušenja
 • Kandidijaza
 • Gojaznost
 • Stres(napetost, nervoza)
 • Virusne infekcije(coxackie, hepatitis, infektivna mononukleoza, herpes zoster…)
 • Intolerancije na hranu(celijakija i gastrointestinalni poremećaji, Kronova bolest)
 • Hiperaktivnost
 • Glavobolje i migrene
 • Metabolička oboljenja
 • Bol u zglobovima i kičmi(reuma, reumatoidni artritis…)
 • Hormonski poremećaji(ginekološke tegobe, bolne menstruacije, tegobe u menopauzi)
 • Problemi sa prostatom
 • Stres inkontinencija(nevoljno mokrenje)
 • Pomoć kod začeća(ukoliko ne postoji organska prepreka)
 • Preoperativni i postoperativnitretmani
 • Cistitis
 • Bradavice
 • Noćno mokrenje
 • Bakterijske infekcije(e. coli, helico pylori, chlamydia, mykoplasme, urea plasme, streptoccocus…)
 • Parazitne bolesti
 • Posledicegeopatogenog zračenja i elektrosmoga
 • Oslobađanje od teških metala
 • Podrška u lečenju obolelim od karcinoma
 • Oslobađanje od štetnog uticaja zračne i hemioterapije
 • Autoimune bolesti(podrška)
 • Sindrom hroničnog umora
 • Autizam (podrška)

Bio analiza

Za samo jedan minut kod nas možete dobiti:

 • Kardiovaskularne i neurovaskularne nalaze
 • funkcija jetre
 • digestivnog sistema
 • urinarnog sistema
 • endokrinog sistema
 • imunog sistema
 • pankreasa
 • bubrega
 • pluća
 • gustinu kostiju
 • toksine
 • vitamine

Mjerenje gležanjskog indeksa

Gležanjski indeks predstavlja omjer između vrijednosti tlaka na nadlaktici i lijevog i desnog gležnja. Rezultat tih mjerenja doktoru daje informacije o bolesti perifernih arterija.Na temelju vrijednosti,prisutnost ili stadija bolesti, moguće je odrediti potencijalne probleme, preventivne mjere i liječenja. Šta je periferna arterijska bolest (PAD)? Periferna arterijska bolest je stanje uzrokovano slabom cirkulacijom u nogama.Arterije u donjim ekstremitetima sužene su aterosklerotskim plakom – nakupinama kolesterola u stijenkama arterija i ograničavavaju protok krvi bogate kisikom. Ovo stanje može se javiti u svim arterijama u tijelu. Približno 60% bolesnika sa PAD-om ima opstrukciju u arterijama nogu kao i u arterijama srca ili mozga. Važne Informacije: – 15% ljudi starijih od 40 godina imaju PAD. – Pravovremena dijagnoza PAD-a doprinosi djelotvornijem liječenju i spriječavanju krtične ishemije. – Pojedinci kojima je dijagnosticiran PAD imaju 6 puta veću predispoziciju za srčani ili moždani udar. – Dijabetičari imaju dva do tri puta veću predispoziciju za PAD. – Hipertenzija, gojaznost i tjelesna neaktivnost, čimbenici su koji doprinose razvoju PAD-a. Šta mogu učiniti? Svoj gležanjski indeks možete izmjeriti u ordinacijama Poliklinike Irac. Radi se o brzom (3 minute), neinvazivnom, bezbolnom i jednostavnom mjerenju. Rezultati ce vašem doktoru dati informacije o vašem stanju; kao posljedicu toga dobit ćete odgovarajaću terapiju, priliku za posjet specijalisti i savjet o tome kako prilagoditi svoj način života.