pedijatrija

Pedijatrija je grana medicine koja se bavi zdravljem i medicinskom njegom dojenčadi, djece i adolescenata od rođenja do 18. godine života.

Pedijatar je dječiji doktor koji pruža ne samo medicinsku njegu akutno ili hronično bolesnoj deci, već i preventivne zdravstvene usluge za zdravu djecu. Pedijatar vodi računa o fizičkom, mentalnom i emocionalnom blagostanju djece pod svojom brigom u svim fazama razvoja, kako bolesti tako i zdravlja.

Cilj pedijatrije nije samo neposredno liječenje bolesnog djeteta, već i za prevenciju dugoročne posljedice na kvalitet života, invaliditet i preživljavanje. Pedijatri su uključeni u prevenciju, rano otkrivanje i upravljanje zdravstvenim problemima

Kod nas ordiniraju pedijatriji: spec.pedijatrijske hirurgije,spec.pedijatrijske pulmologije,spec.pedijatrijske nefrologije,spec.pedijatrijske neurologije i spec.pedijatrijske gastroenterologije,spec.pedijatrijske kardiologije,spec.pedijatrijske fizijatrije