“Dužnost nam je da održavamo tijelo u dobrom zdravlju, inače nećemo moći da očuvamo snagu a ni bistrinu uma. ”

— Gautama Buddha
opsta

Interna medicina

Labaratorijske-usluge

Laboratorijske usluge

otorinolaringologija

Otorinolaringologija

dermatologija

Dermatologija i kozmetologija

kvantna

Kvantna medicina

ginekologija

Ginekologija

ultrazvuk

Ultrazvučna dijagnostika sa color doplerom

urologija

Urologija

neurologija

Neurologija – Psihijatrija

hiperbaricna

Hiperbarična komora

Oftalmologija

Ortopedija

Pedijatrija

Ljekarska Uvjerenja

Porodična medicina

Beauty Program

Poliklinika Irac upošljava 10 stalnih zaposlenika.

Tri doktora, dva dipl. inžinjera med.labdijagnostike, tri diplomirane medicinske sestre i dipl. pedagoga i psihologa. Pored toga, upošljavamo i dodatne doktore koji rade određenim danima.