Voditelji Poliklinike Medical Irac

Dr. Jasminka Djedović

Specijalista porodične medicine

Doktori 

Doktor Poliklinika Irac

Prof.dr.med.sci Ervin Alibegović

specijalista gastroenterologije
Doktor Poliklinika Irac

Dr.mr.med.sci Jasmin Hamidović

Specijalista neuropsihijatrije
Doktor Poliklinika Irac

Prim.dr. Amir Arnautalić

Specijalista neuropsihijatrije
Doktor Poliklinika Irac

Dr.med.sci Mirsad Selimović

specijalista interne medicine
Doktor Poliklinika Irac

Dr.mr.med.sci Adisa Pilavdžić

Specijalista Oftalmologije
Doktor Poliklinika Irac

Dr.Edin Jašarević

Specijalista Interne medicine
Doktor Poliklinika Irac

Dr. Jasmina Đug Ahmetović

specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
Doktor Poliklinika Irac

Dr.med.sci Amela Pašić

specijalista pedijatrije
Doktor Poliklinika Irac

Prim.dr.mr.med.sci Nedim Smajić

specijalista ortopedije
Doktor Poliklinika Irac

Prim.dr.mr.med.sci Anela Latifagić

specijalista ginekologije i akušerstva
Doktor Poliklinika Irac

Prof.dr.med.sci Omer Ć. Ibrahimagić

specijalista neuropsihijatrije
Doktor Poliklinika Irac

Prof.dr.med.sci Elvira Konjić

specijalista dječije hirurgije
Doktor Poliklinika Irac

Dr.med.sci. Jasna Šehić Merić

specijalista Interne medicine
Doktor Poliklinika Irac

Prim.dr. Nedima Atić

specijalista pedijatrije; subspecijalista pedijatrijske nefrologije
Doktor Poliklinika Irac

Prim.dr.mr.med.sci Mirela Kapidžić

specijalista ginekologije i akušerstva
Doktor Poliklinika Irac

Prof.dr.med.sci Zlatan Fatušić

specijalista ginekologije i akušerstva
Doktor Poliklinika Irac

Dr.mr.med.sci Haris Đug

specijalista urologije
Doktor Poliklinika Irac

Prim.dr.med. Nedžada Hukić Suljkanović

specijalista interne medicine; subspecijalista kardiologije
Doktor Poliklinika Irac

Dr.mr.med.sci Midheta Bijedić

specijalista dermatovenerologije
Doktor Poliklinika Irac

Dr.med.prim Zoraj Sijerčić

specijalista neuropsihijatrije
Doktor Poliklinika Irac

Prof.dr Osman Sinanović

specijalista neuropsihijatrije

Želite se pridružiti našem timu? Pošaljite nam e-mail !