Estetska medicina je nova grana medicine i svakim danom se sve više razvija. Nastala je kao odgovor na potrebe savremenog čovjeka. Objedinjuje medicinske neinvazivne i minimalno invazivne procedure, čiji je rezultat očuvanje i unapređenje fizičkog izgleda, a samim tim i veće samopouzdanje.

Prema Američkoj Akademiji Estetske medicine, jedne od najuticajnijih institucija u toj oblasti, estetska medicina obuhvata sve procedure koje imaju za cilj da poboljšaju fizički izgled i zadovoljstvo pacijenta, koristeći neinvazive ili minimalno invazivne procedure. Vodeće nehirurške estetske procedure koje se izvode u našoj ordinaciji su:
-Mezoterapija lica i kose
-Profhilio
-Hijaluronski fileri
-Lipoliza